JEDEN TANEC (PRAHA)

1 0. – 1 1. 0 8 . 2 0 1 9  |  P R A H A

| INFORMACE A PŘIHLÁŠKA |

Druhý ročník festivalu Jeden tanec představuje aktuální scénu svobodného vědomého tance v ČR v roce 2019.

Raduca Vojáčková
Kateřina Stejskalová
Josef Tůša
Veronika Živa
Olga Makovecká

 

 

OTEVŘENÝ VEČER V PRAZE

1 3 . 0 9 . 2 0 1 9  |  P R A H A

otevřený večer 5 Rytmů
Ron Hagendoorn (NL)

| INFORMACE A PŘIHLÁŠKA |

With feets, hips, head, hands and breath. We practice to move it all and release the dancer in us. The outcome might be very liberating and present in the moment. This workshop is open for everybody. No experience in 5Rhythms is needed.

 

 

PRIDE & JOY

1 4 . – 1 5 . 0 9 . 2 0 1 9  |  B R N O

otevřený večer a jednodenní dílna 5 Rytmů
Ron Hagendoorn (NL)

| INFORMACE A PŘIHLÁŠKA |

Good pride represents our dignity and self-respect. In this workshop we investigate what is most important for us in life and how we increase our self-respect.

 

 

COMING HOME (PRAHA)

2 2 . – 2 4 . 1 1 . 2 0 1 8  |  P R A H A

otevřený večer a víkendová dílna 5 Rytmů
Jason Rowe (UK)

Podrobné informace přineseme v pravý čas.

 

 


 

JIŽ PROBĚHLO

 

 

VLÁKNA PROPOJENÍ

0 3 . – 0 5 . 0 5 . 2 0 1 9  |  B R N O

otevřený večer a víkendová dílna 5 Rytmů
Jason Rowe (UK) / Ruth Hirst (UK) 

V tomto tanci hlubokého odevzdání budeme zakoušet rozdíl mezi tím, co je v nás a ostatních skutečné, a tím, co je neskutečné. Stav ve kterém se objevují vlákna propojení, díky kterým cítíme, tvoříme a jsme bez úsilí.

 

 

SLAST / PLEASURE

0 1 . – 0 4 . 1 1 . 2 0 1 8  |  B R N O

2x otevřený večer a víkendová dílna 5 Rytmů
Jason Rowe (UK) & Guillaume Laplane (FR)

Mezi hlavou a chodidly jsou tisíce kilometrů neprozkoumaného území. Když se v pohybu naplno ponoříme do mapy 5Rytmů, objevíme nová propojení s celým svým tělem, která nám umožní zažít potěšení a slast. V sobě, s druhým a se skupinou, s níž se společně pohybujeme.

 

 

TLUKOT SRDCE / SIMPLY HEARTBEAT

1 0 . – 1 1 . 0 3 . 2 0 1 8  |  B R N O

otevřený večer a dílna 5 Rytmů
Jason Rowe, Londýn
 (profil)

Dílna je úvodem do části mapy 5 Rytmů, která nese název Heartbeat.  Je prostorem pro zkoumání prožívání strachu, hněvu, smutku, radosti, soucitu, a pro setkání se s nimi v pohybu.

 

 

JEDEN TANEC

0 9 . – 1 0 . 0 3 . 2 0 1 8  |  P R A H A

První festival škol vědomého tance v ČR. 5 Rhythms, Movement Medicine, Open Floor na jednom místě.


Jason Rowe (5R)

Kateřina Stejskalová (MM)

Raduca Vojáčková (OF)

 

 

ODPOVĚĎ / RESPONSE

2 1 . – 2 2 . 1 0 . 2 0 1 7  |  B R N O

otevřený večer a dílna 5 Rytmů
Jason Rowe, Londýn
 (profil)

 Jak se pohybujeme, je odrazem toho, jak žijeme. Během dílny budeme zkoumat a prohlubovat své propojení s naším tělem pomocí praxe 5 Rytmů. Čím pozornější k tomuto propojení jsme, tím lépe dokážeme porozumět vlastním potřebám a tím více možností máme pro naši odpověď.

 

 

V KOSTECH / BONES

1 1 . – 1 2 . 0 2 . 2 0 1 7  |  B R N O

otevřený večer a dílna 5 Rytmů
Jason Rowe, Londýn
 (profil)

Pokud se oddáme hloubce tance, vzájemná propojení v našem těle se násobí. Klesáme do hloubky své tělesnosti a znovu v sobě obnovujeme způsob pohybu, kdy naše kosti, svaly, orgány, nervy, kůže a tekutiny fungují jako jeden celek.

 

 

logo_sV HLUBINÁCH / DEEP DIVE

2 7 . – 2 8 . 0 2 . 2 0 1 6  |  B R N O

otevřený večer a dílna 5 Rytmů
Jason Rowe, Londýn
 (profil)

„Vlny jsou konáním vody. Nelze mluvit o vlnách, aniž bychom mluvili o vodě, a nelze mluvit o vodě, a přitom pominout vlny. Voda a vlny jsou jedním. Velká mysl a malá mysl jsou jedním.“ Šunrjú Suzuki, Zenová mysl, mysl začátečníka